Info / Programma
   
Aanmeldformulier
   
Wie heeft zich aangemeld?

 
 
 


Op zaterdag 11 oktober 2014 wass het weer zover.

Toen vond in het gebouw Goudsbloemlaan onze traditionele 2e VCL-reŁnie plaats. ReŁnies staan meestal in het teken van herinneringen. Ook deze keer weer. Ditmaal deden we dat echter niet alleen in de vorm van lessen bijwonen (weer in de schoolbanken zitten) en bijpraten over vroeger met elkaar (weet je nog van toen met die en die leraar of leerling?) We hadden ook een aantal oud-leerlingen en oud-docenten bereid gevonden om iets te vertellen over hun "levenservaringen". Een aantal oud-leerlingen (Harry Boekweit, Ferdi Bolland, Fred van der Burg, Nigel Hubťe en Monica Verschoor) vormden de VC-LOud band en zij verzorgden een muzikaal optreden.


VELEN ZAGEN WIJ OP ZATERDAG 11 OKTOBER 2014!

Het programma was:

14:00 uur Registratiebalie open

15:00 uur Gastcollege/lezing

16:00 uur Gastcollege/lezing

17:00 uur Borrel + Optreden VC-LOud band

18:00 uur Buffet

20:00 uur Avondprogramma

22:30 uur Einde reŁnie

De lezingen werden verzorgd door:

Rolf Orthel (1954) Film.

Hans van Lith (1955) "Een veldfles op het slagveld". Over het ontstaan van zijn interesse voor 1914-1918 en zijn bezoek aan het slagveld van Verdun.

Olaf Mulder (1957) Van Neuroloog tot psychoanaliticus en opera-librettist.

Piet Wackie Eysten (1957) Tweede VCL (1951-1957) en daarna.

Dick Herrmann (1961) ervaringen als Vice-President van de Hoge Raad

Guusje ter Horst (1970) Wordt geÔnterviewd door Bas de Vries en de zaal.

Petra de Jong (1970) Euthanasiewet, wilsverklaringen, niet-reanimeren, euthanasie bij dementie.

Hans Hoolmans (1973) Dwaze drop-out.

Joop Drechsel(1974) Digitaal ondernemen.

Jaap Postma (1975) Wordt geÔnterviewd door Jaap Visscher en de zaal.