Info / Programma
   
Aanmeldformulier
   
Wie heeft zich aangemeld?

 
 
 


Na aanmelding ontvangt u een kopie van uw aanmeldingsformulier. Wanneer u dit niet ontvangt, stuur dan even een mailtje naar info@2evcl.nl

 
     

 
 
  AANMELDFORMULIER
(Meisjes)naam:
Titel:
Roepnaam:
Voorletter(s):
Eindexamenjaar:
Klas:
Docent(e)/
Medewerker(ster):
van: tot:
Vak/functie:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoonnr.:
E-mail:
Beroep:
Naam partner:
Roepnaam partner:
Naam en geboortejaar kinderen:
   
Ik kom op de reünie van 11 oktober 2014 ja nee
Schrijf me in voor
Reünie, consumptiebonnen, oudleerlingenlijst (€27,50) ja nee
Reünie, consumptiebonnen (€17,50): ja nee
Buffet (€17,50): ja nee
Oudleerlingenlijst (incl. verzendkosten) (€12,50): ja nee
Boek Boersma (€10,00): ja nee
Lidmaatschap Oudleerlingencontact 2e VCL (binnenland) (€6,00): ja nee
Lidmaatschap Oudleerlingencontact 2e VCL (buitenland) (€10,00): ja nee
   
Totaal €0
 

Het totaalbedrag voor 1 september overmaken op:
IBAN: NL58 INGB 0002 0789 47 (BIC: INGBNL2A)
Tnv Penningmeester Oudleerlingencontact 2eVCL
te Nieuw Bergen
onder vermelding van REÜNIE, EXAMENJAAR en (MEISJES)NAAM.

   
Ik wil een klassenlunch organiseren ja nee
Ik wil hand- en spandiensten verrichten tijdens de reünie. ja nee
Ik ben vegetariër ja nee